Close

Niqama terapia

Venytyshoidolla hyviin tuloksiin!

Selkäsairauksien ja -vaivojen hoidossa

Niqama-venytyshoidon tehokkuus perustuu kahteen asiaan: selän alueen lihakset rentoutuvat ja selkänikamien välilevyihin kohdistuva paine vähenee. Tuloksena on usein aivan välitön selkäkivun väheneminen – jopa loppuminen.  

Hermoja painavat välilevypullistumat saadaan usein palautumaan ja kipuja aiheuttavat lihasspasmit poistumaan. Niqama-terapia ei ainoastaan poista kipuja, vaan vaikuttaa suoraan niiden aiheuttajiin. Tuloksena on, että välilevyjen kuntoutuminen nopeutuu ja selän toimintakyky normalisoituu.  

On arvioitu, että jopa 80 % selkäleikkauksista olisi voitu korvata venytyshoidoilla. Vain vakavissa sairauksissa ja erikoistapauksissa, kuten nivelreuma, vaikea osteoporoosi, vaikea verenpaine- tai sydäntauti, venytyshoitoa ei suositella.   

Selän toimintakyvyn ylläpidossa

Selkäongelmien ennaltaehkäisyssä välilevyjen toimintakyvyn ylläpitäminen ja niiden rappeutumisen hidastaminen ovat tärkeimpiä tavoitteita. Niqama-venytyshoidolla nämä tavoitteet toteutuvat. 

Niqama-venytyksessä välilevyihin kohdistuva paine vähenee, jolloin niiden ytimet imevät menettämiään nesteitä ja palaavat toimintakykyisiksi. Kun ydin on kunnossa, koko välilevy on kestävämpi rappeutumista edistäviä traumoja vastaan. Niqama-traktiohoidolla selän fysiologista ikää voidaan näin huomattavasti jatkaa, mikä käytännössä merkitsee laadullisesti parempia, selkäkivuttomia elinvuosia. 

Niqama -laitteilla on saatu hyviä kokemuksia myös lapsuusiässä ilmenneiden selän ryhtivirheiden korjaamisessa ennen niiden kehittymistä vakaviksi selkäsairauksiksi. 

Selän rakenne ja toiminta

Selän anatomia

Selkä muodostuu luista ja lihaksista. Kaiken keskipisteenä selkäranka koostuu 33 nikamasta tai niiden jänteistä ja 23 välilevystä. Rangassa erotetaan kolme osaa. Kaularangassa on 7 kaulanikamaa, rintarangassa 12 rintanikamaa ja lannerangassa 5 lannenikamaa. Rangan jatkeena oleva ristiluu on sulautunut yhteen viidestä nikamasta. Alimman osan muodostaa neljä häntänikamaa. Nikaman luinen runko-osa koostuu pikkunivelistä ja nikaman runko-osasta, jotka muodostuvat päällekkäisten luisten haarakkeiden välille. Joustavat ja vahvat nivelsiteet tukevat niveliä. Nikamien välissä on patja, välilevy, joka joustavana pysyessään antaa tukea rangalle. Nikamien välissä sijaitsevat myös hermojen ulostuloaukot. Rankaan liittyvät luonnollisesti ylä- ja alaraajat nivelineen. Normaalisti tukirangan ryhti on kaularangassa sivulta katsottuna lordoosi, rintarangan alueella kyfoosi ja lannerangassa taas lordoosi. Ristiluu ja häntänikamat jatkuvat kyfoosina.

Luusto

Luisten nikamien koko kasvaa ollen pienimmillään kaularangan alueella ja suurimmillaan lannerangan alueella. Tämä johtuu siitä, että lannerankaan kohdistuu myös suurin mekaaninen kuormitus. Ylempi nikama tukeutuu alempaan nikamaan kolmen tukipisteen avulla: Nikamarungon ja molemminpuolisten pikkunivelten osalta. Nikamarunkojen välissä on välilevy. Lisäksi rakennetta tukevat nivelsiteet ja lihakset.

Lihastoiminta

Lihasten tekemä työ voi olla luonteeltaan joko staattista tai dynaamista. Staattinen eli jatkuva ja pitkäaikainen jännitys lihaksissa on raskasta, jolloin lihaspumppaus ei toimi, hapensaanti heikkenee ja lihaksessa alkaa tuntua kipua. Esimerkkinä staattisesta lihastyöstä on hartioiden nosto ylös korviin ja pitkäaikainen pito ylhäällä. Dynaamisessa lihastyössä lihakset supistuvat ja rentoutuvat rytmikkäästi. Lihakset pitävät tämän kaltaisesta, koska se on vaihtelevaa lihastoimintaa. Esimerkkinä dynaamisesta lihastyöstä on hartioiden nosto ylös korviin ja laskeminen alas toistuvasti. Lihastyötä on myös kiihdyttävää tai jarruttavaa. Esimerkiksi eteentaivutuksessa pitkät selkälihakset jarruttavat liiallista vauhtia. Ylösnoustessa ne taas supistuvat kiskoen rankaa ylös.

Lihakset toimivat yhdessä ja keskinäisessä hyvässä työjärjestyksessä. Esimerkiksi selkälihakset tarvitsevat toimiakseen ihanteellisesti vasta pelureikseen hyvin toimivat vatsalihakset. Kova yleinen lihaskunto ei välttämättä takaa vahvoja vatsa- ja selkälihaksia. Usein ”bodarityypeilläkin” saattaa olla hyvin heikot selkä- ja vatsalihakset suhteessa muihin lihaksiin johtuen harjoittelun yksipuolisesta kohdistuvuudesta. Keskivartalon hyvä lihasvoima oikein harjoiteltuna on paras suoja selkävaivoja vastaan.

Selän ryhti

Ranka tarvitsee ihanteellisesti toimiakseen tietyn tasapainotilan, ryhdin, jolloin kaikkien eri rakenteiden rasitukset ovat minimissään. Selkä sallii poikkeamiakin ihanneryhdistä. Esimerkiksi urheiltaessa, jolloin selän on kestettävä suorastaan uskomattomia vääntöjä. Tämän se tekeekin yleensä vaivattomasti, mikäli lihakset ovat vahvat ja hyvässä tasapainossa keskenään. Tällöin rangan lepokuormituksenkin on oltava hyvä eli perusryhdin oikea.

Selän kuormitus

Luonnollisesti terveelläkin rangalla on rasitukselliset rajat. Tehtäessä nostoja liian suurilla kuormilla ja mahdollisimman kaukana vartalosta, kuormittuvat selän kaikki rakenteet liikaa. Väärällä nostotavalla kuormitamme 20 kilon painolla jopa 200 kilon paineen selkään. Tällöin selkä työskentelee äärirajoilla ja vammautumisen riski kasvaa. Jos selän rasituksesta seuraa pidempiä kiputiloja, voidaan puhua ”liiallisesta rääkistä”, joka ei myöskään enää vahvista lihaksia.

Venytyshoidon fysiologiset perusteet ja hoitoalueet

Selkänikamien välilevyjen kunto on ratkaisevassa avainasemassa selän toimintakyvyn kannalta. Niiden puristumiset, kutistumiset, vaurioitumiset, ja ulospullistumat aiheuttavat eriasteisia selkäongelmia ja kiputiloja. Venytyshoidolla voidaan ongelmatilanteita helpottaa, välilevyjen aineenvaihduntaa parantaa ja niiden kuntoutumista nopeuttaa - usein ratkaisevasti.

kuva1
Paineen alaisena

Kuva 1. Litistyessään välilevyn ydin menettää nestettä.

kuva2
Palautuminen normaalitilaan

Kuva 2. Venytyshoidossa tai muutoin paineen poistuessa neste palautuu.

kuva3
Mahdollinen rappeutuminen

Kuva 3. Välilevyn ollessa pitkään paineen alaisena, ydin ei kykene imemään nesteitä, se kuivuu ja koko välilevy kutistuu.

Venytyshoidon fysiologiset perusteet

Jokaisen selkänikaman välissä oleva välilevy koostuu vahvasta sidekudosrenkaasta ja hyytelömäisestä keskustasta, josta 88 % on vettä. Selän toiminnan kannalta ytimen nestepitoisuuden säilyttäminen on ehdottoman tärkeä, sen ansiosta selkä on joustava ja kuormitusta kestävä.

Ydintä voidaan verrata kosteaan sieneen: litistyessään sieni menettää nestettä (kuva 1), mutta imee sen takaisin paineen hellittäessä tai selkää tasaisesti venytettäessä – kuten Niqama -venytyshoidossa – ja palaa normaalitilaan (kuva 2). Illalla aikuinen on 1-2cm lyhyempi kuin aamulla, mikä johtuu nimenomaan välilevyjen ydinten nesteiden menetyksestä.     

Jos välilevy joutuu olemaan pitkään paineen alaisena, ydin ei kykene imemään nesteitä, se kuivuu ja koko välilevy kutistuu.     

Välilevyn reunaosan sidekudosten hidas luonnollinen rappeutuminen alkaa jo 25 ikävuoden jälkeen. Rappeutumista nopeuttavat ja välilevyjen kasaanpainumista edistävät mm. liikunnan puute, yksipuoliset työasennot ja kovat yksittäiset rasituspaineet. Välilevyvaurio, jopa välilevytyrä, voi aiheutua suhteellisen pienestäkin selän kuormituksesta, jos rappeutuminen on pitkällä (kuva 3).

Hoitoalueet

Yleistäen voidaan sanoa Niqama-laitteiden soveltuvan selän lihaskireydestä ja -spasmeista sekä välilevyn rappeutumisesta ja traumoista aiheutuvien, eri puolilla kehoa ilmenevien oireiden ja kiputilojen hoitoon ja ehkäisyyn.

  • Niskan, kaularangan ja hartia-alueen jännitystilat ja vaivat
  • Iskias, noidannuoli ja muut lanneselän kiputilat
  • Lonkkakivut, risti-suoliluun oireyhtymät
  • Selkärangan eri tasoilla olevat, hermojuuriperäiset vaivat
  • Erilaiset selän ryhtivirheet

Koska selän jokaisesta nikamavälistä lähtee hermoja kehon eri osiin ja sisäelimiin, on luonnollista, että Niqama-venytyshoidolla on positiivisia vaikutuksia kehon moniin toimintoihin. Myönteisiä kokemuksia on rekisteröity vaikutuksista mm. jalkojen laskimoverenkiertoon, lymfanestekiertoon, suoliston ja sisäelinten toimintoihin. Niqama-terapian on todettu auttavan myös korvien tinnitykseen.